Nieuws

Meerjarenraming 2018-2023 - Snel overzicht

Op 17 november 2017 heeft de Vlaamse Regering haar meerjarenraming 2018-2023 meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

Begroting 2018 - Ontwerp ingediend in Parlement - Snel overzicht

De Vlaamse Regering heeft haar begrotingsontwerp 2018 ingediend in het Vlaams Parlement. Ook dit jaar wordt de evenwichtsdoelstelling bereikt.

Begroting 2018 - Septemberverklaring - budgettair luik

Vlaanderen tekent voor het begrotingsjaar 2018 een structureel gezonde begroting op. Na 2017, wordt ook in de begroting 2018 de evenwichtsdoelstelling bereikt die de Vlaamse Regering zich aan de start van de legislatuur had opgelegd.

Rating Vlaanderen

In september 2017 heeft Moody’s de rating van Vlaanderen, Aa2, nogmaals bevestigd.

vlaanderen