De financiële middelenvoorziening voor Gemeenschappen en Gewesten na de zesde staatshervorming

Deze publicatie wil inzicht geven in de financieringsstromen en de uitgavenbevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten na de zesde staatshervorming zoals geregeld in de Bijzondere Financieringswet (BFW).  Het cijfermatige raderwerk wordt blootgelegd tesamen met de duiding van de bevoegdheden.

Na redactie van deze tekst actualiseerde de Fod Fin op 19 juli 2017 de gewestelijke aandelen in de personenbelasting aanslagjaar 2015. Zo  is het aandeel voor het Vlaamse Gewest gestegen van 63,652% naar 63,666%. Dat heeft evenwel een effect op sommige dotaties voor het begrotingsjaar 2016 alsook een beperkt effect op de overgangsbedragen en de afrekening in 2018. De afrekening in 2018 wordt nu geraamd op 1.004.982 duizend euro ipv de 1.002.658 duizend euro in deze publicatie. In het najaar zullen we dan ook deze publicatie updaten rekening houdend met de laatst beschikbare informatie.