Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten september en cumulatief 2017
(in duizend euro) SEPTEMBER CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 580.384 4.713.834
Samengevoegde & gedeelde belastingen 1.866.584 16.749.560
Univ. Onderw. Buitenl. Stud. 0 28.932
Andere ontvangsten 189.772 1.425.701
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 11.089 346.417
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 733.059 2.055.593
Totaal  3.380.888 25.320.037

 

ontvangsten sep