Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten november en cumulatief 2017
(in duizend euro) NOVEMBER CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 565.045 5.866.649
Samengevoegde & gedeelde belastingen 1.862.771 20.472.613
Univ. Onderw. Buitenl. Stud. 55 35.453
Andere ontvangsten 185.421 1.972.681
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 21.013 377.754
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 555.633 3.295.261
Totaal  3.189.938 32.020.410

 

ontvangsten november