Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven november en cumulatief 2017
(in duizend euro) NOVEMBER CUMULATIEF
Andere uitgaven 1.643.461 22.591.592
Dotaties CFO 607.582 5.709.682
Intrestlasten 5.093 60.770
Uitgaven landbouwproductiebeheer 32.487 316.668
Fiscale uitgaven voor gemeenten en provincies 459.570 2.366.236

Totaal 

2.748.192 31.044.948
uitgaven november