Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven september en cumulatief 2017
(in miljoen euro) SEPTEMBER CUMULATIEF
Andere uitgaven 1.489.834 18.465.839
Dotaties CFO 405.000 4.521.840
Intrestlasten 1.623 44.240
Uitgaven landbouwproductiebeheer 12.211 154.029
Fiscale uitgaven voor gemeenten en provincies 459.555 1.432.130

Totaal 

2.368.223 24.618.078
uitgaven sep