Netto te Financieren Saldo

Het Netto te Financieren Saldo (NFS) is de som van het saldo van de lopende verrichtingen, de kapitaalsverrichtingen en de thesaurieverrichtingen. Het geeft het maandelijks overschot of tekort van de kasontvangsten versus de kasuitgaven weer. In dit saldo zitten de verrichtingen van het ministerie, de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de instellingen die behoren tot het Centraal Financieringsorgaan (CFO) vervat. Dit saldo wordt ‘netto’ genoemd omdat de aflossingen van de schuld niet inbegrepen zijn in bovengenoemde verrichtingen. Theoretisch stemt het NFS overeen met de toename van de schuld.

Onderstaande tabel geeft de maandelijkse evolutie van het NFS in 2017 weer, terwijl de figuur het gecumuleerde saldo per maand weergeeft voor de jaren 2015-2017.

Evolutie Netto te Financieren Saldo 2017
(in duizend euro) ONTVANGSTEN UITGAVEN NFS CUMULATIEF
Januari 3.067.393 3.374.133 -306.740 -306.740
Februari 2.726.383 2.286.957 439.426 132.686
Maart 2.709.714 2.149.435 560.279 692.965
April 2.600.779 3.073.607 -472.828 220.137
Mei 2.728.005 2.458.341 269.664 489.801
Juni 2.660.142 3.048.880 -388.739 101.063
Juli 2.619.956 3.268.488 -648.532 -547.469
Augustus 2.826.776 2.590.013 236.764 -310.706
September 3.380.888 2.368.223 1.012.665 701.959
Oktober 3.510.435 3.678.678 -168.243 533.716
November 3.189.938 2.748.192 441.746 975.462
Evolutie gecumuleerd Netto te Financieren Saldo (2015-2017)
nfs november