ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting
 

Auditautoriteit Europese Structuurfondsen

De activiteiten van de Vlaamse Auditautoriteit van de Europese Structuurfondsen kaderen in de geldende Europese regelgeving. Deze Europese regelgeving voorziet in de aanstelling van een Auditautoriteit per programmaperiode.

De Vlaamse Auditautoriteit werd opgericht in overeenstemming met de bepalingen van de respectievelijke verordeningen die van toepassing zijn op de volgende Vlaamse programma’s

• Europees Sociaal Fonds (ESF),

• Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO),

• Europees Integratie Fonds (EIF) / Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF),

• Interreg IVa en Interreg V Vlaanderen-Nederland.

De doelstellingen van de Vlaamse Auditautoriteit bestaat er in om aan de Europese Commissie een redelijke mate van zekerheid te kunnen bieden betreffende:

• het functioneren van het beheers- en controlesysteem van de instanties die het bijstandspakket beheren (Management- en Certificeringsautoriteiten en Bemiddelende Instanties), evenals van de daarmee door de Europese Structuurfondsen medegefinancierde projecten.

• de juistheid van de uitgavenstaten die bij de Commissie zijn ingediend, alsmede om, bij wijze van gevolgtrekking, een redelijke mate van zekerheid te kunnen bieden omtrent de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen.

De Vlaamse Auditautoriteit bestaat steeds uit twee personen die beiden tevens Inspecteurs van Financiën zijn. Deze twee inspecteurs van Financiën kunnen onafhankelijk van elkaar optreden namens de Vlaamse Auditautoriteit.

 

 

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina

Relevante links

Gepubliceerd op 29 maart 2016. Laatst gewijzigd op 29 maart 2016