ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

Vlaams Ministerie van Financiƫn en Begroting
 

Nieuw Vlaams rekendecreet principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde onlangs een nieuw rekendecreet principieel goed.  Het legt de basis voor een werkbaar, modern financieel management van de Vlaamse overheid.

Het rekendecreet legt de wettelijke basis voor de invoering van een dubbele boekhouding met kostenanalytische component in de Vlaamse administraties en voor het voeren van een moderne begroting gericht op prestaties en effecten. Het rekendecreet zorgt ook voor een versterking van de verantwoording en rapportering aan beleidsmakers en het Vlaams Parlement, voor een efficiƫnte en effectieve aanpak van subsidieregelingen en bevestigt het principe van single audit.

Het Rekendecreet is ondertussen aan de Raad van State bezorgd voor advies. Na ontvangst van het advies volgt de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering en de indiening in het Parlement. In overleg met het Parlement wil de Vlaamse Regering er naar streven het decreet nog in de loop van 2010 ter stemming voor te leggen zodat de nodige uitvoeringsbesluiten tijdig kunnen worden opgemaakt. De begroting 2012 zal de eerste begroting zijn die volgens het nieuwe Rekendecreet zal worden opgesteld.

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 27 september 2010. Laatst gewijzigd op 27 september 2010