ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting
 

Persmededeling: Agentschap Vlaamse Belastingdienst neemt inning verkeersbelastingen over

Vanaf 1 januari 2011 zullen de verkeersbelastingen in het Vlaamse Gewest door het Agentschap Vlaamse Belastingdienst worden geïnd.  De verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling (BIV) en het Eurovignet worden vanaf dan niet langer geïnd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën voor belastingplichtigen gevestigd in het Vlaamse Gewest.  Voor belastingplichtigen woonachtig (particulieren) of gevestigd (ondernemingen) in het Waalse gewest of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest verandert er niets.

Belastingplichtigen die tijdens een belastbare periode verhuizen, blijven tot het einde van de belastbare periode belast in de regio waar zij bij het begin van de belastbare periode gevestigd waren.  David Van Herreweghe, Administrateur – generaal: “de Vlaamse Belastingdienst en de FOD Financiën stellen alles in het werk om in een zo vlot mogelijke overgang te voorzien.  Zo zullen ook alle op 31/12/2010 niet afgewerkte dossiers door de Vlaamse Belastingdienst verder worden behandeld.  Tot dan kan de belastingplichtige terecht bij de diensten van de FOD Financiën.”   

Het correspondentieadres voor de verkeersbelastingen verschuldigd in het Vlaamse Gewest wijzigt vanaf 1 januari 2011:

Vlaamse Belastingdienst - Verkeersbelastingen

Bauwensplaats 13 - bus 1

9300 Aalst

Het rekeningnummer voor de betaling van de verkeersbelastingen wijzigt vanaf 1 januari:

  • Verkeersbelasting personenwagens 096-2212049-82 (ibancode BE25 0962 2120 4982; biccode: GKCCBEBB)
  • Verkeersbelasting op aangifte 096-2212059-92 (ibancode BE12 0962 2120 5992; biccode:GKCCBEBB)
  • Verkeersbelasting eurovignet 096-2212069-05 (ibancode BE96 0962 2120 6905; biccode:GKCCBEBB)

Elke specifieke belasting mag enkel op de desbetreffende rekening worden betaald.  U kan verder ook betalen via gecertificeerde bankcheque of Maestro in een van de regionale kantoren.

Niet alleen neemt de Vlaamse overheid de dienst van de verkeerbelastingen over vanaf 1/1/2011. Ze structureert die belastingen voortaan ook op een eigentijdse manier. David Van Herreweghe: “Er zal maximaal worden ingezet op effectiviteit, efficiëntie en transparantie. Hierdoor zal onder andere elke belastingplichtige vanaf januari 2011 een overzicht kunnen opvragen van zijn of haar dossier via de website belastingen.vlaanderen.be/mijndossier.   Langs die weg kunt u een mandataris aanstellen, een vrijblijvende berekening maken of als professioneel gebruiker aangiftes verkeersbelastingen indienen. Daardoor bent u voortaan zelf in staat om mee te lezen in uw fiscaal dossier bij de Vlaamse Belastingdienst.” In de loop van de eerste maanden van 2011 wordt deze online dienstverlening verder uitgebouwd.  Daarnaast worden ook enkele aanpassingen doorgevoerd aan de regelgeving. Zo heeft voortaan iedereen twee maanden de tijd om de verkeersbelastingen te betalen.  Verdere wijzigingen hebben voornamelijk gevolgen voor specifieke doelgroepen zoals de handelaars of eigenaars van vrachtwagens.  Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen vindt u op onze website: belastingen.vlaanderen.be/verkeer.

Wenst u liever een persoonlijk contact? Dan kunt u dagelijks terecht op het telefoonnummer 1700 of in een van onze 6 loketten:

  • VAC Leuven: Diestsepoort 6 bus 11; 3000 Leuven
  • VAC Brugge: Koningin Astridlaan 29; 8200 Sint Michiels
  • VAC Antwerpen: Anna Bijns gebouw; Lange Kievitstraat 111-113; 2000 Antwerpen
  • VAC Hasselt: Hendrik van Veldeke gebouw; Koningin Astridlaan 50; 3500 Hasselt
  • Aalst: Mercurius gebouw; Bauwensplaats 13 ; 9300 Aalst
  • Brussel: Ellips; Koning Albert II-laan 35 ; 1030 Brussel

Onze loketten zijn geopend elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.  Op donderdag zijn de loketten geopend van 16 uur tot 18 uur maar uitsluitend na afspraak.

Tot slot zal de Vlaamse Belastingdienst ook zelf controles uitvoeren. Dit gebeurt door eigen controleurs met politionele bevoegdheid. De Vlaamse Belastingdienst zal er alles aan doen om deze controles zo goed mogelijk af te stemmen met de overige politiediensten.

Kijk op http://belastingen.vlaanderen.be/verkeer voor meer informatie, of neem contact met ons op:

Vanaf 3 januari kunt u terecht in onze loketten te Aalst en Brussel. Vanaf 4 januari kunt u terecht in alle zes de loketten. U vindt de adressen van onze loketten en hun openingsuren op onze website (http://belastingen.vlaanderen.be/contact).

Contact

Kris De Sagher
Woordvoerder Agentschap Vlaamse Belastingdienst

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 23 december 2010. Laatst gewijzigd op 11 september 2012