Home

Nieuws

Departement Financiën en Begroting

Update ABC van de VCO

Het ABC van de VCO werd bijgewerkt aan de hand van de recente wijzigingen aan VCO en BVCO. Hier vind je het bijgewerkte ABC terug.

Begroting 2023

Op 21 oktober is de begrotingsopmaak goedgekeurd door de Vlaamse Regering en ingediend bij het Vlaams Parlement. Het vorderingensaldo bedraagt -2,9 miljard euro. Lees hier de krachtlijnen van de begrotingsopmaak 2023.

Basisrapport Grote Projecten en Programma’s 2022

Het Basisrapport Grote Projecten en Programma’s 2022 werd op vrijdag 28 oktober 2022 gepubliceerd door de Vlaamse Regering. Het is het 3e rapport in het kader van het kaderdecreet grote projecten en programma’s van 22 maart 2019. Lees meer

Datareeksen

Het departement Financiën en Begroting heeft nieuwe datareeksen uitgebouwd rond investeringsinspanningen, geconsolideerde schuld en realisatiecijfers uitgaven.

Rekening 2020

Op 21 mei 2021 werd de Algemene Rekening van de  Vlaamse Gemeenschap 2020 en de ESR geconsolideerde Rekening 2020 ingediend bij het Vlaams Parlement.
Deze werden door het Vlaams Parlement goedgekeurd op 17 november 2021. Lees hier meer.

Zesde staatshervorming: budgettaire gevolgen voor de Vlaamse overheid

De zesde staatshervorming heeft de financieringsstromen van de gewesten en gemeenschappen gewijzigd. Raadpleeg hier een publicatie over de budgettaire gevolgen.