Nieuws

VCO

Het departement Financiën en Begroting heeft de informatie over de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO) en het uitvoeringsbesluit (BVCO) online gecentraliseerd. De webpagina's zullen regelmatig worden bijgewerkt met o.a. FAQ.

Betaalindicatoren

Meer informatie over betaalgedrag en verwijlintresten kan hier geraadpleegd worden. De rapportering over de verwijlintresten eerste kwartaal 2019 is beschikbaar.

Nota Budgettaire Ruimte 2019-2024

Als insteek voor het nieuwe regeerakkoord heeft het departement Financiën en Begroting na overleg met de betrokken beleidsdomeinen een nota budgettaire ruimte (NBR) gemaakt.

Spending Reviews

Lees het rapport met aanbevelingen hoe de begrotingsprocessen aan te passen om spending reviews structureel te verankeren.

Prestatiebegroting als een leer- en lerend systeem: buitenlandse ervaringen met het gebruik van prestatie-informatie

De universiteit Antwerpen heeft in opdracht van het departement Financiën en Begroting een onderzoek gedaan in het kader van prestatiebegroting. Het eindrapport ‘Prestatiebegroting als een leer- en lerend systeem: buitenlandse ervaringen met het gebruik van prestatie-informatie’ is vanaf nu raadpleegbaar.

vlaanderen