Home

Nieuws

Departement Financiën en Begroting

Begroting 2022

Op 21 oktober 2021 heeft de Vlaamse Regering de ontwerpbegroting ingediend bij het Vlaams Parlement. Het vorderingensaldo bedraagt -2,6 miljard euro. Lees hier de krachtlijnen van de begroting 2022.

Basisrapport Grote Projecten en Programma’s 2021

Het Basisrapport Grote Projecten en Programma’s 2021 werd op vrijdag 22 oktober 2021 gepubliceerd door de Vlaamse Regering. Het is het 2e rapport in het kader van het kaderdecreet grote projecten en programma’s van 22 maart 2019. Lees meer

Vlaamse uitgavennorm

De Expertengroep Uitgavennormering onder voorzitterschap van mevrouw Wivina Demeester heeft in een eerste rapport een nieuwe blauwdruk voor een Vlaamse uitgavennorm uitgewerkt. Raadpleeg hier het volledige rapport.

Datareeksen

Het departement Financiën en Begroting bouwt twee nieuwe datareeksen uit. Een rond het inhoudelijk structuurelement (ISE), met de eerste resultaten voor 2020 en 2021. En een rond de fiscale uitgaven in de personenbelasting vanaf 2015.

Zesde staatshervorming: budgettaire gevolgen voor de Vlaamse overheid

De zesde staatshervorming heeft de financieringsstromen van de gewesten en gemeenschappen gewijzigd. Raadpleeg hier een publicatie over de budgettaire gevolgen.

Een verlaging van de Vlaamse personenbelasting

Om tegemoet te komen aan de vraag naar lagere lasten op arbeid heeft de KU Leuven in opdracht van het Departement Financiën en Begroting drie mogelijke hervormingen in de gewestelijke personenbelasting verkend. Lees meer

//