Home

Nieuws

Departement Financiën en Begroting

Datareeksen

Een historische datareeks over de ontvangsten in kader van de Bijzondere Financieringswet en over de ziekenhuisfinanciering is beschikbaar. Lees ook meer over de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur in de geactualiseerde nota van maart 2021.

Evolutie van het Vlaamse gezinsinkomen

Raadpleeg hier een publicatie over de langetermijnevolutie van het Vlaamse gezinsinkomen, vanaf de financieel-economische crisis van 2009.

 

Zesde staatshervorming: budgettaire gevolgen voor de Vlaamse overheid

De zesde staatshervorming heeft de financieringsstromen van de gewesten en gemeenschappen gewijzigd. Raadpleeg hier een publicatie over de budgettaire gevolgen.

Rapport Grote Projecten en Programma’s 2020

Op 23 oktober 2020 publiceerde de Vlaamse Regering voor het eerst het ‘Rapport Grote Projecten en Programma’s’. De coördinatie van dit rapport werd verzorgd door het Departement Financiën en Begroting. Lees meer

Energie-efficiëntie in een DBFM-model

Bij langlopende DBFM-projecten is energieverbruik een in het verleden vaak onderbelichte kost geweest. In samenwerking met het Vlaams EnergieBedrijf werd een verkennende studie uitgevoerd die zoekt naar mechanismes die energie-efficiëntie bij een DBFM-opdracht kan waarborgen, ook op lange termijn. Lees meer

Vlaamse uitgavennorm

De Expertengroep Uitgavennormering onder voorzitterschap van mevrouw Wivina Demeester heeft in een eerste rapport een nieuwe blauwdruk voor een Vlaamse uitgavennorm uitgewerkt. Raadpleeg hier het volledige rapport.

//