Nieuws

Geplande evenementen

2 mei 2019 - Studievoormiddag Tax shift in de Vlaamse Fiscaliteit - Schrijf in tot en met 24 april.

In de kijker...

Het departement Buitenlandse Zaken geeft meer informatie over de Brexit op haar vernieuwde website (https://www.fdfa.be/nl/brexit).

Betaalindicatoren

Meer informatie over betaalgedrag en verwijlintresten kan hier geraadpleegd worden.

ESR geconsolideerde rekening 2017

De uitvoering van oktober 2018 over de begroting 2017 tekent een overschot van 506,8 miljoen euro op. Tegenover het mei-rapport is er een positieve afwijking van 36,5 miljoen euro. Extra duiding is te lezen in de nota over de uitvoering 2017 na de INR notificatie van 28/09/2018.

Prestatiebegroting

Op 25 september 2018 heeft Koen Algoed, secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting, een toelichting gegeven in het Vlaams Parlement over de invoering van de prestatiebegroting en de impact hiervan op de begrotingsstructuur vanaf de begrotingsopmaak 2019.

vlaanderen