Nieuws

Veelgestelde vragen over het uitdoven van de woonbonus vanaf 2020

Via diverse kanalen bereiken ons berichten van bezorgde burgers en professionele adviseurs over de uitdoving van de woonbonus vanaf 2020. In dit bericht beantwoorden we enkele veelgestelde vragen.

Verduidelijking uitdoving woonbonus

De verlaging van het verkooprecht voor de gezinswoning en de uitdoving van de woonbonus starten vanaf 1 januari 2020. Om te bepalen welk fiscaal regime van toepassing is, blijft voor de woonbonus de datum van de authentieke leningsakte bepalend. Voor het verlaagde verkooprecht wordt de datum van de authentieke koopakte aanvaard.

Rating Vlaanderen

In september 2019 heeft Moody’s de rating van Vlaanderen, Aa2, nogmaals bevestigd.

VCO

Het departement Financiën en Begroting heeft de informatie over de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO) en het uitvoeringsbesluit (BVCO) online gecentraliseerd. De webpagina's zullen regelmatig worden bijgewerkt met o.a. FAQ.

Betaalindicatoren

Meer informatie over betaalgedrag en verwijlintresten kan hier geraadpleegd worden. De rapportering over de verwijlintresten eerste kwartaal 2019 is beschikbaar.

vlaanderen