Nieuws

Veelgestelde vragen over het uitdoven van de woonbonus vanaf 2020

Op 1 januari 2020 is de uitdoving van de woonbonus in werking getreden. In dit bericht beantwoorden we enkele veelgestelde vragen.

Verduidelijking uitdoving woonbonus

De verlaging van het verkooprecht voor de gezinswoning en de uitdoving van de woonbonus starten vanaf 1 januari 2020. Om te bepalen welk fiscaal regime van toepassing is, blijft voor de woonbonus de datum van de authentieke leningsakte bepalend. Voor het verlaagde verkooprecht wordt de datum van de authentieke koopakte aanvaard.

Betaalindicatoren

De rapportering over de verwijlintresten tweede en derde kwartaal 2019 is beschikbaar.

Rating Vlaanderen

In september 2019 heeft Moody’s de rating van Vlaanderen, Aa2, nogmaals bevestigd.

VCO

Het departement Financiën en Begroting heeft de informatie over de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO) en het uitvoeringsbesluit (BVCO) online gecentraliseerd. De webpagina's zullen regelmatig worden bijgewerkt met o.a. FAQ.

vlaanderen