Home

Nieuws

Departement Financiën en Begroting

Een verlaging van de Vlaamse personenbelasting

Om tegemoet te komen aan de vraag naar lagere lasten op arbeid heeft de KU Leuven in opdracht van het Departement Financiën en Begroting drie mogelijke hervormingen in de gewestelijke personenbelasting verkend. Lees meer

Datareeksen

Het departement Financiën en Begroting bouwt een nieuwe datareeks uit rond het inhoudelijk structuur-element (ISE). De eerste resultaten voor 2020 en 2021 staan online.

Begrotingsaanpassing 2021

De begrotingsaanpassing 2021 werd op woensdag 7 juli 2021 aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en op 9 juli 2021 bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Zelfevaluatie Grote Projecten en Programma’s

Het decreet houdende een kader voor grote projecten en programma’s voorziet in de verplichting tot zelfevaluatie. Het Departement Financiën en Begroting heeft een methodiek uitgewerkt die dit proces van zelfevaluatie kan faciliteren en helpen te stroomlijnen.

Zesde staatshervorming: budgettaire gevolgen voor de Vlaamse overheid

De zesde staatshervorming heeft de financieringsstromen van de gewesten en gemeenschappen gewijzigd. Raadpleeg hier een publicatie over de budgettaire gevolgen.

Vlaamse uitgavennorm

De Expertengroep Uitgavennormering onder voorzitterschap van mevrouw Wivina Demeester heeft in een eerste rapport een nieuwe blauwdruk voor een Vlaamse uitgavennorm uitgewerkt. Raadpleeg hier het volledige rapport.

//