Nieuws

In de kijker...

Het departement Buitenlandse Zaken geeft meer informatie over de Brexit op haar vernieuwde website (https://www.fdfa.be/nl/brexit).

Prestatiebegroting als een leer- en lerend systeem: buitenlandse ervaringen met het gebruik van prestatie-informatie

De universiteit Antwerpen heeft in opdracht van het departement Financiën en Begroting een onderzoek gedaan in het kader van prestatiebegroting. Het eindrapport ‘Prestatiebegroting als een leer- en lerend systeem: buitenlandse ervaringen met het gebruik van prestatie-informatie’ is vanaf nu raadpleegbaar.

Prestatiebegroting

Op 25 september 2018 heeft Koen Algoed, secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting, een toelichting gegeven in het Vlaams Parlement over de invoering van de prestatiebegroting en de impact hiervan op de begrotingsstructuur vanaf de begrotingsopmaak 2019.

Betaalindicatoren

Meer informatie over betaalgedrag en verwijlintresten kan hier geraadpleegd worden.

ESR geconsolideerde rekening 2017

De uitvoering van oktober 2018 over de begroting 2017 tekent een overschot van 506,8 miljoen euro op. Tegenover het mei-rapport is er een positieve afwijking van 36,5 miljoen euro. Extra duiding is te lezen in de nota over de uitvoering 2017 na de INR notificatie van 28/09/2018.

vlaanderen