1. Wat is een duurzame obligatie? Hoe werkt het?

Een duurzame obligatie (sustainability bond) is een senior unsecured obligatie met dezelfde financiële en contractuele voorwaarden als een andere senior unsecured obligatie. De uitgever van een duurzame obligatie heeft volgende bijkomende verbintenissen :

  • De opbrengsten van de duurzame obligatie moeten uitsluitend worden aangewend om groene en / of sociale projecten of uitgaven te financieren. De voorwaarden waaraan de groene en / of sociale projecten of uitgaven moeten voldoen worden vooraf vastgelegd in het framework.
  • Er moet gerapporteerd worden aan de investeerders over de projecten die gefinancierd werden met de opbrengsten van de duurzame obligatie.

De duurzame obligatie is een manier om de financieringsbronnen en investeerdersbasis verder te diversifiëren.