11.Welk soort informatie zal de rapportering bevatten? Hoe vaak en waar wordt het gepubliceerd?

Vlaanderen gaat jaarlijks over de toewijzing en impact van de opbrengsten van de sustainability bond rapporteren op haar website.

De allocatie rapportering zal op portfolio basis gebeuren en zal informatie bevatten over:

  1. Het totaal van de uitgaven per in aanmerking komende categorie,
  2. De toegewezen opbrengsten versus de totale opbrengsten van de sustainability bond (%),
  3. Het nog niet toegewezen bedrag van opbrengsten van de sustainability bond,
  4. Afhankelijk van de vertrouwelijkheid, enkele voorbeelden van projecten die gefinancierd werden door Vlaanderen.

De impactrapportering zal informatie bevatten over de sociale en milieu-impact van de in aanmerking komende uitgaven. Indien van toepassing en voor zover mogelijk zal Vlaanderen rapporteren over sociale indicatoren zoals het aantal huishoudens of studenten die ondersteund werden en milieu indicatoren zoals gegenereerde energiecapaciteit of vermeden CO2 uitstoot. De lijst van indicatoren is beschikbaar in het framework. We hebben sociale en milieu indicatoren opgenomen voor elke in aanmerking komende categorie.

De informatie is terug te vinden op: http://fin.vlaanderen.be/sustainability