12. Is het framework beoordeeld door een Second Opinion Provider?

Vlaanderen heeft Sustainalytics aangeduid als ‘Second Opinion Provider’. Sustainalytics heeft bevestigd dat het sustainability bond framework van Vlaanderen voldoet aan de vier pijlers van de sustainable bond richtlijnen (2018) en het is in lijn met de beste marktpraktijken.