4. Waarom geeft Vlaanderen een sustainability Bond uit?

Met de uitgifte van een sustainability bond wil Vlaanderen de volgende doelstellingen realiseren:

De Vlaamse duurzaamheidsstrategie ondersteunen en de komende jaren de investeringen kanaliseren naar de Vlaamse uitgaven die rechtstreeks verband houden met energie efficiëntie in gebouwen, betaalbaar wonen, toegang tot onderwijs, vervuiling, preventie en controle (inclusief circulaire economie).

Een nauwere band creëren met de sociaal verantwoorde investeerders op wereldwijde basis, door dergelijke investeerders de mogelijkheid te bieden hun investeringen voor groene en sociale projecten te markeren. De maatschappelijk verantwoorde asset managers nemen toe en grote portefeuilles worden nu beheerd rekening houdend met deugdelijk bestuur, maatschappij en milieuaspecten. De uiteindelijke doelstelling van Vlaanderen is daarom om zoveel mogelijk de investeerdersbasis te diversifiëren.  

De verdere ontwikkeling van de markt voor groene / duurzame obligaties in België ondersteunen en bijdragen aan de ontwikkeling van een liquide en efficiënte markt voor duurzame obligaties die de financiering van duurzame ontwikkeling moet vergemakkelijken.