5.Waarom besliste Vlaanderen om een sustainability Bond uit te geven in plaats van een Groene of Sociale Obligatie?

Het is de bedoeling om met de uitgifte van een sustainability bond de duurzaamheidsstrategie van Vlaanderen te ondersteunen. De opbrengsten van de sustainability bond zullen gekanaliseerd worden naar sociale en groene duurzaamheidsprojecten uit de vier geselecteerde categorieën uit het framework, zijnde: sociale huisvesting, scholenbouw, energie en circulaire economie.