6. Hoe draagt deze transactie bij aan de ontwikkeling van de sustainability Bond-markt?

Na de uitgifte van de groene OLO van België, die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de markt voor groene obligaties in België, zal deze transactie, die zowel sociale als groene categorieën ondersteunt, de ontwikkeling van de duurzaamheidsobligatiemarkt in België ondersteunen.

De sustainability bond van Vlaanderen zal ook bijdragen aan een verdere verhoging van het milieu- en sociaal bewustzijn in Vlaanderen en in België.