7. Kunt u een overzicht geven van de duurzaamheidsstrategie van Vlaanderen?

Vlaanderen heeft duurzaamheid actief geïntegreerd in al zijn beleidsplannen. Artikel 7 bis van de Belgische grondwet bepaalt dat elke federale entiteit de objectieven van de duurzame ontwikkeling moet nastreven in zowel het sociale, economische als het milieubeleid. Hierbij mag solidariteit tussen generaties niet over het hoofd gezien worden. Visie 2050 is de lange termijn strategie van Vlaanderen. Om de doelstellingen van Visie 2050 te realiseren heeft de Vlaamse Overheid 7 transitie prioriteiten geselecteerd.

Deze prioriteiten zijn:

  • Transitie circulaire economie
  • Slim wonen en leven
  • Industrie 4.0
  • Transitie levenslang leren
  • Transitie mobiliteit
  • Energietransitie
  • Samen leven in 2050

In maart 2018 heeft Vlaanderen een visienota ‘Vizier 2030  - een 2030 doelstellingenkader voor Vlaanderen opgemaakt. Hiermee geeft de regering invulling aan de oproep van de Verenigde Naties om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te vertalen naar eigen doelstellingen en beleid. Deze visienota bevat 49 middellange termijn doelstellingen die moeten bijdragen tot het realiseren van de lange termijn strategie van Vlaanderen.