8.Wat zijn de onderliggende in aanmerking komende categorieën voor de verwachte uitgifte van Sustainability-obligaties?

De in aanmerking komende categorieën die opgenomen zijn in het framework zijn cruciaal voor de duurzaamheidsstrategie van Vlaanderen. De komende jaren zal prioriteit gegeven worden aan investeringen in deze categorieën.

Het betreft onderstaande categorieën:

  • Energie efficiëntie in gebouwen
  • Betaalbaar wonen
  • Toegang tot onderwijs
  • Vervuiling, preventie en controle (inclusief circulaire economie)