9. Zou de Vlaamse sustainability bond andere categorieën kunnen financieren, zoals schoon openbaar vervoer in de toekomst?

Als er financieringsnoden ontstaan in andere domeinen, en die worden gedefinieerd als zijnde groen of sociaal in de groene en sociale bond richtlijnen, zal het framework aangepast worden zodat ook deze uitgaven kunnen gefinancierd worden.