Aanpassingen begroting Vlaamse rechtspersonen onder gezag Vlaamse Regering

Aanpassingen van de begroting van Vlaamse rechtspersonen die onder het rechtstreeks gezag van de Vlaamse Regering staan, gebeuren bij besluit van de inhoudelijk bevoegde minister. De regelgeving zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (VCO) en in het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 (BVCO) wordt schematisch weergegeven. Het schema biedt meteen een duidelijk overzicht van de te volgen (controle)procedures.

Procedure Controle Uitwerking
Aanpassing begroting rechtspersoon onder gezag VR Ministeriëel besluit Advies IF en begrotingsakkoord bij ESR-impact (geconsolideerd perspectief) Na publicatie

 

Daarnaast wordt een sjabloon (zie onderaan) voor het aanpassingsbesluit ter beschikking gesteld. Enkel de aanvragen ingediend via dit sjabloon zullen worden behandeld.

Noot: Voor Vlaamse rechtspersonen met een begroting volgens ESR-structuur moeten in de sjabloon de kolommen begrotingsartikel, entiteit en basisallocatie niet worden ingevuld.

 

Het volledige proces van het dossier tot aan de budgettaire verwerking, kan je hier raadplegen.

Documenten