Aanpassingen begroting Vlaamse rechtspersonen onder toezicht Vlaamse Regering

Aanpassingen van de begroting van Vlaamse rechtspersonen die onder het toezicht van de Vlaamse Regering staan, gebeuren bij beslissing van het beheersorgaan.  De regelgeving zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (VCO) en in het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 (BVCO) wordt schematisch weergegeven. Het schema biedt meteen een duidelijk overzicht van de te volgen (controle)procedures.

Procedure Controle
Aanpassingen begroting Vlaamse rechtspersonen onder toezicht VR Beslissing beheersorgaan + kennisgeving aan VR Vooraf melden aan regeringscommissaris als ESR-impact (geconsolideerd perspectief)

 

Het volledige proces van het dossier tot aan de budgettaire verwerking, kan je hier raadplegen.