Balans & Resultatenrekening 2017

Balans op 31/12/2017
Activa 2017_a

Naar aanwending van het vermogen – m.a.w. het ACTIEF – stellen we het volgende vast :

95 % van het balanstotaal is de netto boekwaarde van het vast actief
5 % van het balanstotaal behoort tot het vlottend actief.

De netto boekwaarde van het materieel vast actief, dat is de aankoopwaarde minus de afschrijvingen geboekt tot op 31.12.2017, bedraagt 30.652 miljoen euro tegenover 29.742 miljoen euro in 2016.
De netto boekwaarde van het materieel vast actief wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door:

  • Werken van burgerlijke bouwkunde: 25.091 miljoen euro

  • Terreinen en gebouwen: 2.841 miljoen euro

  • Vaste activa in aanbouw: 2.373 miljoen euro

Passiva 2017_a

Naar oorsprong van het vermogen – m.a.w. het PASSIEF – stellen we het volgende vast :

Het eigen vermogen bedraagt 76 % van het balanstotaal
Het vreemd vermogen bedraagt 24 % van het balanstotaal.

Resultatenrekening 2017
RR 2017_a