Balans & Resultatenrekening 2019

Balans op 31/12/2019
Activa 2019

Naar aanwending van het vermogen – m.a.w. het ACTIEF – stellen we het volgende vast:

88,5 % van het balanstotaal is de netto boekwaarde van het vast actief.
11,5 % van het balanstotaal behoort tot het vlottend actief.

De netto boekwaarde van het materieel vast actief, dat is de aanschafwaarde minus de afschrijvingen geboekt tot op 31.12.2019, bedraagt 16.992,0 miljoen euro tegenover 31.109,8 miljoen euro eind 2018.
De netto boekwaarde van het materieel vast actief wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door:

  • Werken van burgerlijke bouwkunde: 14.191,7 miljoen euro
  • Terreinen en gebouwen: 1.806,8 miljoen euro
  • Vaste activa in aanbouw: 665,7 miljoen euro
Passiva 2019

Naar oorsprong van het vermogen – m.a.w. het PASSIEF – stellen we het volgende vast.

Het eigen vermogen bedraagt 49,7 % van het balanstotaal (vorig jaar 69%)
Het vreemd vermogen bedraagt 50,3 % van het balanstotaal (vorig jaar 31%)

Resultatenrekening 2019
RR 2019