Basisrapport Grote Projecten en Programma’s 2020

Met het oog op het verbeteren van de informatieverstrekking over grote projecten en programma’s schrijft het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma’s een werkwijze voor om minstens periodiek informatie te verstrekken over de belangrijkste grote projecten en programma’s die gebruik maken van alternatieve financiering.

Op 23 oktober 2020 publiceerde de Vlaamse Regering voor het eerst het ‘Rapport Grote Projecten en Programma’s’. De coördinatie en stroomlijning van dit rapport werd verzorgd door het Departement Financiën en Begroting waarbinnen de ondersteuningsentiteit op basis van artikel 7 van het decreet van 22 maart 2019 werd aangeduid. De gegevens opgenomen in dit rapport werden aangeleverd door de administraties betrokken bij de respectievelijke projecten.

Meer lezen?

//