Begroting 2017 – Snel overzicht

Geraamde ontvangsten – aandeel per type

taartdiagram met de geraamde ontvangsten 2017 per type

 

Geraamde uitgaven – aandeel per beleidsdomein

taartdiagram met de geraamde uitgaven in 2017 per beleidsdomein in percent

Geraamde ontvangsten – cijfers per type

in duizend euro BA 2017
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.655.952
Gewestmiddelen BFW 2.242.214
Gemeenschapsmiddelen BFW 21.716.378
Specifieke dotaties BFW 87.091
Gewestelijke belastingen 6.230.767
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 708.175
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten 271.357
Lotto gelden 29.999
Geconsolideerde rechtspersonen 3.359.528
TOTAAL 42.301.461
w.o. bijdrage pendeldotatie -27.604
w.o. bijdrage sanering globale overheidsfinanciën -1.594.023
w.o. bijdrage vergrijzingskost -29.260
w.o. responsabiliseringsbijdrage -103.099
TOTAAL BIJDRAGEN -1.753.986

 

Geraamde uitgaven – cijfers per beleidsdomein

in duizend euro BA 2017
Onderwijs en Vorming 12.886.634
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11.671.037
Kanselarij en Bestuur 3.815.011
Werk en Sociale Economie 3.609.106
Mobiliteit en Openbare Werken 3.481.820
Financiën en Begroting 2.505.025
Economie, Wetenschappen en Innovatie 1.438.673
Leefmilieu, Natuur en Energie 1.321.319
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.212.607
Overige 1.419.447
TOTAAL 42.360.679

 

 

 

 

//