Begroting 2019 – Snel overzicht

Geraamde ontvangsten – aandeel per type

Grafiek_Ontvangsten_BO19

Geraamde uitgaven – aandeel per beleidsdomein

Grafiek_Uitgaven_BO19

Geraamde ontvangsten – cijfers per type

In duizend euro BO 2019
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.822.658
Gewestmiddelen BFW 2.499.078
Gemeenschapsmiddelen BFW 23.247.052
Specifieke dotaties BFW 98.586
Gewestelijke belastingen 6.758.808
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 531.579
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten 201.863
Lotto gelden 30.155
Geconsolideerde rechtspersonen 3.906.275
Totaal 45.096.053
w.o. bijdrage pendeldotatie 0
w.o. bijdrage sanering globale overheidsfinanciën -1.689.997
w.o. bijdrage vergrijzingskost -110.739
w.o. responsabiliseringsbijdrage -121.735
Totaal bijdragen -1.922.471

Geraamde uitgaven – cijfers per beleidsdomein

In duizend euro BO 2019
Onderwijs en Vorming 13.913.087
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13.424.900
Kanselarij en Bestuur 4.055.563
Werk en Sociale Economie 3.786.444
Mobiliteit en Openbare Werken 3.910.128
Financiën en Begroting 2.283.692
Omgeving 2.011.287
Economie, Wetenschappen en Innovatie 1.794.292
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.300.912
Overige 523.250
TOTAAL 47.003.555
//