De Vlaamse Begroting en Rekening

Rekening 2019

De rekening 2019 Vlaamse Gemeenschap bestaat uit een luik algemene rekening en een luik ESR geconsolideerde rekening.
De algemene rekening omvat de uitvoeringcijfers van het  ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in enge zin. De ESR geconsolideerde rekening bevat de uitvoeringscijfers van de Vlaamse consolidatiekring. Deze omvat buiten de Vlaamse Gemeenschap dus ook de Vlaamse rechtspersonen.

 

 

Europees begrotingskader

Daar het Europees kader voor begrotingstoezicht van toepassing is op de gezamenlijke overheid,  dient de begrotingsplanning op Vlaams niveau rekening te houden met de verplichtingen volgend uit het Stabiliteits- en Groeipact en met de mechanismen van coördinatie die door de gezamenlijke overheid in het leven werden geroepen teneinde de naleving van de Europese regels te verzekeren.