Begroting 2020 - Snel overzicht

Geraamde ontvangsten - aandeel per type
Grafiek_Ontvangsten_BO20
Geraamde ontvangsten - cijfers per type
in duizend euro BO 2020
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.866.137
Gewestmiddelen BFW 2.514.125
Gemeenschapsmiddelen BFW 23.548.811
Specifieke dotaties BFW 99.739
Gewestelijke belastingen 6.754.310
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 548.209
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten 282.188
Lotto gelden 30.155
Geconsolideerde rechtspersonen 4.031.118
Totaal 45.674.792
w.o. bijdrage pendeldotatie 0
w.o. bijdrage sanering globale overheidsfinanciën -1.713.166
w.o. bijdrage vergrijzingskost -125.926
w.o. responsabiliseringsbijdrage -131.054
Totaal bijdragen -1.970.146
Geraamde uitgaven - aandeel per beleidsdomein
Grafiek_Uitgaven_BO20
Geraamde uitgaven - cijfers per beleidsdomein
in duizend euro BO 2020
Onderwijs en Vorming 14.456.518
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12.699.226
Kanselarij en Bestuur 4.343.632
Werk en Sociale Economie 3.639.195
Mobiliteit en Openbare Werken 4.150.365
Financiën en Begroting 2.688.547
Economie, Wetenschappen en Innovatie 2.048.001
Leefmilieu, Natuur en Energie 1.685.219
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.280.412
Overige 517.216
TOTAAL

47.508.331

Overflow 1.061.115
TOTAAL (Incl. Overflow) 48.569.446