Aanpassing begroting 2019 - Snel overzicht

Geraamde ontvangsten - aandeel per type
Ontvangsten_BA19
Geraamde ontvangsten - cijfers per type
in duizend euro BA 2019
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.920.717
Gewestmiddelen BFW 2.487.003
Gemeenschapsmiddelen BFW 23.114.284
Specifieke dotaties BFW 98.786
Gewestelijke belastingen 6.672.461
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 565.513
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten 250.521
Lotto gelden 30.155
Geconsolideerde rechtspersonen

3.991.013

TOTAAL 45.130.453
w.o. bijdrage pendeldotatie 0
w.o. bijdrage sanering globale overheidsfinanciën -1.683.140
w.o. bijdrage vergrijzingskost -103.006
w.o. responsabiliseringsbijdrage -121.735
TOTAAL BIJDRAGEN -1.907.881
Geraamde uitgaven - aandeel per beleidsdomein
Uitgaven_BA19
Geraamde uitgaven - cijfers per beleidsdomein
in duizend euro BA 2019
Onderwijs en Vorming 14.002.306
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12.917.275
Kanselarij en Bestuur 4.070.368
Werk en Sociale Economie 3.757.883
Mobiliteit en Openbare Werken 3.806.318
Financiën en Begroting 2.294.197
Omgeving 2.025.033
Economie, Wetenschappen en Innovatie 1.809.048
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.289.256
Overige 518.447
TOTAAL 46.490.131
Overflow 632.234
TOTAAL (incl. overflow) 47.122.365