Begrotingsopmaak 2020 - Snel overzicht

Geraamde ontvangsten - aandeel per type
Ontvangsten_BO20
Geraamde ontvangsten - cijfers per type
in duizend euro BO 2020
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.866.137
Gewestmiddelen BFW 2.514.125
Gemeenschapsmiddelen BFW 23.548.811
Specifieke dotaties BFW 99.739
Gewestelijke belastingen 6.754.310
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 548.209
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten 282.188
Lotto gelden 30.155
Geconsolideerde rechtspersonen 4.031.118
TOTAAL 45.674.792
w.o. bijdrage pendeldotatie 0
w.o. bijdrage sanering globale overheidsfinanciën -1.713.166
w.o. bijdrage vergrijzingskost -125.926
w.o. responsabiliseringsbijdrage -131.054
TOTAAL BIJDRAGEN -1.970.146
Geraamde uitgaven - aandeel per beleidsdomein
Uitgaven_BO20
Geraamde uitgaven - cijfers per beleidsdomein

in duizend euro

BO 2020
Onderwijs en Vorming 14.456.518
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12.699.226
Kanselarij en Bestuur 4.343.632
Mobiliteit en Openbare Werken 4.150.365
Werk en Sociale Economie 3.639.195
Financiën en Begroting 2.688.547
Omgeving 2.048.001
Economie, Wetenschappen en Innovatie 1.685.219
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.280.412
Internationaal Vlaanderen 202.010
Landbouw en Visserij 180.975
Hogere Entiteiten 134.231
TOTAAL 47.508.331
Overflow 1.061.115
TOTAAL (incl. overflow) 48.569.446