Meerjarenraming 2019-2024 - Snel overzicht

Beleidsruimte 2019-2024 (in duizend euro)
(in duizend euro)
BO 2019
BA 2019
BO 2020
MJR 2021
MJR 2022
MJR 2023
MJR 2024
Vorderingensaldo (1)

-132.895

81.252

-624.785

-180.142

-384.536

-456.485

-113.286

Oosterweel (2)

134.813

72.915

191.897

260.114

390.084

590.151

607.490

Saldo na correcties voor aftoetsing begrotingsdoelstelling (3 = 1 + 2)

1.918

154.167

-432.888

79.972

5.548

133.666

494.204

 

Geraamde ontvangsten 2019-2024 - evolutie per type
MJR_2019_2024_ontvangsten
Geraamde uitgaven 2019-2024 - evolutie per beleidsdomein
MJR_2019_2024_uitgaven
Geraamde ontvangsten 2019-2024 - cijfers per type (in duizend euro)
  BO 2019 BA 2019 BO 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.871.740 7.920.717 7.866.137 8.155.318 8.322.615 8.605.398 8.897.952
Gewestmiddelen BFW 2.510.524 2.487.003 2.514.125 2.518.120 2.515.599 2.506.996 2.496.794
Gemeenschapsmiddelen BFW 23.336.702 23.114.284 23.548.811 24.292.712 25.014.097 25.699.649 26.438.725
Specifieke dotaties BFW 98.960 98.786 99.739 101.542 103.456 105.401 107.487
Gewestelijke belastingen 6.768.259 6.672.461 6.754.310 6.954.043 7.148.449 7.369.790 7.602.858
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 531.579 565.513 548.209 566.597 557.956 570.075 598.451
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten 201.863 250.521 282.188 286.076 290.236 305.403 402.580
Lotto gelden 30.155 30.155 30.155 30.155 30.155 30.155 30.155
Instellingen consolidatiekring 3.906.016 3.991.013 4.031.118 4.043.727 4.073.266 4.071.004 4.079.024
TOTAAL 45.255.799 45.130.453 45.674.792 46.948.290 48.055.829 49.263.871 50.654.026
w.o. bijdrage pendeldotatie 0 0 0 0 0 0 0
w.o. bijdrage sanering globale overheidsfinanciën -1.694.974 -1.683.140 -1.713.166 -1.757.118 -1.801.799 -1.846.425 -1.893.558
w.o. bijdrage vergrijzingskost -111.065 -103.006 -125.926 -163.951 -201.317 -237.525 -276.196
w.o. responsabiliseringsbijdrage -121.735 -121.735 -131.054 -211.504 -291.492 -377.493 -469.578
Totaal bijdragen -1.927.774 -1.907.881 -1.970.146 -2.132.573 -2.294.608 -2.461.443 -2.639.332
Geraamde uitgaven 2019-2024 - cijfers per beleidsdomein (in duizend euro)
 
BO 2019
BA 2019
BO 2020
MJR 2021
MJR 2022
MJR 2023
MJR 2024
Hogere Entiteiten

135.307

135.307

136.008

138.847

141.276

143.771

148.904

Financiën en Begroting

2.525.895

2.397.591

2.784.026

2.303.757

2.348.791

2.412.929

2.458.266

Buitenlandse Zaken

169.534

168.379

195.185

198.390

196.173

196.441

197.327

Economie, Wetenschap en Innovatie

1.857.199

1.861.227

1.761.963

1.936.000

1.911.750

1.878.674

1.947.457

Onderwijs en Vorming

13.902.025

14.028.024

14.416.586

14.905.602

15.280.726

15.705.406

16.131.027

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

12.960.564

12.991.262

12.704.662

13.207.307

13.546.707

13.911.898

14.254.183

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

1.279.295

1.283.390

1.275.240

1.336.511

1.394.367

1.426.680

1.367.001

Werk en Sociale Economie

3.778.358

3.751.465

3.645.941

3.787.952

3.872.021

3.929.077

3.997.973

Landbouw en Visserij

198.609

207.894

194.415

205.957

206.143

207.866

215.044

Mobiliteit en Openbare Werken

4.114.803

4.031.174

4.031.082

4.070.804

4.184.257

4.396.268

4.469.590

Kanselarij en Bestuur

4.040.517

4.055.792

4.371.050

4.448.059

4.561.805

4.704.932

4.830.506

Omgeving

2.111.084

2.150.593

2.081.028

2.119.229

2.130.380

2.160.658

2.214.405

TOTAAL
47.083.190 47.062.098 47.597.186 48.658.417 49.774.396 51.074.600 52.231.683