Meerjarenraming 2020-2025 - Snel overzicht

Beleidsruimte 2020-2025 (in duizend euro)

 

(in duizend euro) 1BA 2020 2BA 2020 BO 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025
Vorderingensaldo (1) -4.504.696 -6.427.023 -2.486.081 -2.547.520 -2.171.003 -2.094.329 -1.886.804
Oosterweel (2) 101.680 101.680 146.086 258.278 290.650 383.000 444.000
Saldo na correcties aftoetsing begrotings-doelstelling (3 =1+2) -4.403.016 -6.325.343 -2.339.995 -2.289.242 -1.880.353 -1.711.329 -1.442.804

 

Geraamde ontvangsten 2020-2025 - evolutie per type
MJR_2020_2025_ontvangsten
Noot: bij 2BA 2020 is het vereffeningskrediet voor Justitie opgenomen onder het beleidsdomein WVG.
Geraamde uitgaven 2020-2025 - evolutie per beleidsdomein
MJR_2020_2025_uitgaven
Geraamde ontvangsten 2020-2025 - cijfers per type (in duizend euro)
(in duizend euro) BO 2020 1BA 2020 2BA 2020 BO 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025
Bruto aanvullende belasting op de PB 6.866.137 7.817.845 7.817.845 7.750.969 8.144.996 8.543.401 8.876.660 9.191.857
Gewestmiddelen BFW

2.514.125

2.516.194

2.313.110

2.572.147

2.563.117

2.569.509

2.565.394

2.595.559

Gemeenschapsmiddelen BFW

23.548.811

23.593.791

21.682.688

24.155.172

24.604.478

25.292.961

26.010.957

26.758.400

Specifieke dotaties BFW

99.739

99.399

98.192

100.657

102.244

104.171

106.137

108.229

Gewestelijke belastingen

6.754.310

5.726.289

6.169.355

6.602.278

6.826.594

7.073.446

7.270.595

7.482.773

Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten

548.209

583.405

583.405

578.499

393.397

398.887

405.462

412.981

Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten

282.188

264.950

264.950

315.652

299.084

294.540

302.000

311.093

Lotto gelden

30.155

30.225

30.225

30.370

30.370

30.370

30.370

30.370

Instellingen consolidatiekring

4.031.118

4.131.134

4.131.134

4.117.632

4.132.362

4.145.931

4.141.518

4.148.928

TOTAAL

45.674.792

44.763.232

43.090.904

46.223.377

47.096.642

48.453.215

49.709.093

51.040.190

 

Geraamde uitgaven 2020-2025 - cijfers per beleidsdomein (in duizend euro)
(in duizend euro)   

BO 2020

1BA 2020 2BA 2020 BO 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025
Hogere Entiteiten 134.321 134.593 134.593 137.150 137.883 138.481 139.194 139.864
Financiën en Begroting

2.688.547

5.372.170

5.622.170

3.319.764

3.191.667

3.445.018

3.556.092

3.572.710

Buitenlandse Zaken

202.010

209.970

209.970

- - - - -
Economie, Wetenschappen en Innovatie

1.685.219

1.733.628

1.733.628

1.932.232

1.901.922

1.916.724

1.912.612

1.922.081

Onderwijs en Vorming

14.456.624

14.574.914

14.574.914

15.075.245

15.430.653

15.771.785

16.225.514

16.684.274

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

12.699.226

12.814.825

12.814.825

13.175.266

13.593.632

13.938.915

14.311.968

14.653.610

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

1.280.412

1.273.944

1.273.944

1.316.397

1.324.388

1.373.892

1.399.450

1.434.004

Werk en Sociale Economie

3.639.715

3.654.616

3.654.616

3.569.451

3.574.135

3.611.743

3.671.647

3.732.810

Landbouw en Visserij

180.975

210.745

210.745

200.548

169.336

165.211

160.565

161.840

Mobiliteit en Openbare Werken

4.150.365

4.130.124

4.130.124

4.275.987

4.607.658

4.446.352

4.476.112

4.576.920

Kanselarij en Bestuur

4.343.425

4.356.728 4.356.728 - - - - -
Omgeving

2.048.001

2.063.048

2.063.048

2.174.392

2.082.177

2.098.770

2.118.054

2.152.454

Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

-

-

-

4.754.396

4.876.092

4.986.822

5.126.990

5.215.708

TOTAAL

47.508.750

50.529.305

50.779.305

49.930.828

50.889.543

51.893.714

53.098.199

54.246.275