Balans & Resultatenrekening 2018

Balans op 31/12/2018
Activa 2018

Naar aanwending van het vermogen – m.a.w. het ACTIEF – stellen we het volgende vast :

91,1 % van het balanstotaal is de netto boekwaarde van het vast actief
8,9 % van het balanstotaal behoort tot het vlottend actief.

De netto boekwaarde van het materieel vast actief, dat is de aankoopwaarde minus de afschrijvingen geboekt tot op 31.12.2018, bedraagt 31.110 miljoen euro tegenover 30.652 miljoen euro in 2017.
De netto boekwaarde van het materieel vast actief wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door:

  • Werken van burgerlijke bouwkunde: 25.091 miljoen euro

  • Terreinen en gebouwen: 2.944 miljoen euro

  • Vaste activa in aanbouw: 2.741 miljoen euro

Passiva 2018

Naar oorsprong van het vermogen – m.a.w. het PASSIEF – stellen we het volgende vast :

Het eigen vermogen bedraagt 69 % van het balanstotaal
Het vreemd vermogen bedraagt 31 % van het balanstotaal.

Resultatenrekening 2018
RR 2018 a