Begroting

Begrotingsopmaak

De begrotingsopmaak is een inschatting van alle ontvangsten en uitgaven voor het volgend jaar. Pas als het Vlaams Parlement de begroting goedkeurt, kan de Vlaamse overheid inkomsten innen en uitgaven doen. Op deze pagina vind je meer informatie over de begroting en de cijfers.

gang met archiefdozen op rekken

Begrotingsdocumenten

Op deze pagina vind je de begrotingsdocumenten van de Vlaamse Gemeenschap: de begrotingsopmaak, de Septemberverklaring en de begrotingsaanpassing als die van toepassing is. De begroting en jaarrapporten van alle entiteiten met rechtspersoonlijkheid binnen de Vlaamse overheid vind je op Repertorium Rechtspersonen.

schaakbord besluiten

Herverdelingsbesluiten

Een van de principes van de Vlaamse begroting is dat een uitgave die in de begroting ingeschreven staat voor de ene post niet plots kan uitgegeven worden voor een andere beleidsmaatregel. Met als uitzondering: de herverdelingen. Die zijn alleen mogelijk onder strikte voorwaarden én hebben de goedkeuring van het Vlaams Parlement nodig.

Beleids- en Begrotingstoelichtingen

Elke minister maakt een beleids- en begrotingstoelichting (BBT) op naar aanleiding van de jaarlijkse begrotingsopmaak. Daarin staan alle strategische en operationele doelstellingen van het beleidsdomein, geclusterd volgens de Inhoudelijke Structuurelementen, met daarbij telkens het geschatte budget. Die BBT’s vind je op deze pagina.

gloeilamp met groeiend plantje in de hand

De Meerjarenraming

De Vlaamse Regering kijkt ook verder vooruit, naar de evolutie van de economische groei, de belastinginkomsten en de grootste uitdagingen in de komende jaren. Die verwachtingen zijn gebundeld in de Vlaamse meerjarenraming.