Begroting

Cijfers van de begroting

In cijfers

De begrotingsopmaak is een inschatting van alle ontvangsten en uitgaven voor het volgend jaar. Pas als het Vlaams Parlement de begroting goedkeurt, kan de Vlaamse overheid inkomsten innen en uitgaven doen. Een keer per jaar wordt de begroting geactualiseerd bij de begrotingsaanpassing. Op deze pagina vind je meer informatie over de begroting en de cijfers.

documenten

Documenten

Op deze pagina vind je de begrotingsdocumenten van de Vlaamse Gemeenschap: de begrotingsopmaak, de Septemberverklaring en de begrotingsaanpassing als die van toepassing is. De begroting en jaarrapporten van alle entiteiten met rechtspersoonlijkheid binnen de Vlaamse overheid vind je op Repertorium Rechtspersonen

Herverdelingsbesluiten

Herverdelingsbesluiten

Een van de principes van de Vlaamse begroting is dat een uitgave die in de begroting ingeschreven staat voor de ene post niet plots kan uitgegeven worden voor een andere beleidsmaatregel. Met als uitzondering: de herverdelingen. Die zijn alleen mogelijk onder strikte voorwaarden én hebben de goedkeuring van het Vlaams Parlement nodig.

de Vlaamse meerjarenraming

De Meerjarenraming

De Vlaamse Regering kijkt ook verder vooruit, naar de evolutie van de economische groei, de belastinginkomsten en de grootste uitdagingen in de komende jaren. Die verwachtingen zijn gebundeld in de Vlaamse meerjarenraming.

Beleids- en begrotingstoelichtingen

Beleids- en Begrotingstoelichtingen

Met de beleids- en begrotingstoelichtingen (BBT) informeren de ministers de parlementsleden over het geplande beleid en de middelen die de minister daarvoor wil gebruiken. Voor elk beleidsveld is er een beleids- en begrotingstoelichting. De BBT’ bij begrotingsopmaak vind je op de website van het Vlaams Parlement .