Ontvangsten

De middelenbegroting is het overzicht van alle verwachte ontvangsten van de Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering raamt die bij de begrotingsopmaak 2023 op 57 miljard euro.

Vooral federale dotatie

  • 58% van de inkomsten van de Vlaamse overheid bestaat uit federale dotaties. De Belgische staat int belastingen en geeft dat geld deels door aan de gemeenschappen en gewesten in de vorm van een dotatie, ook ‘gewestmiddelen’ genoemd. Hoeveel er naar Vlaanderen, Wallonië en Brussel gaat, ligt vast in de Belgische Bijzondere Financieringswet.
  • 17% van de inkomsten komt van de personenbelasting. Ook die worden geïnd door de federale overheid en dan verdeeld.
  • 14% van de inkomsten komt uit gewestelijke belastingen zoals opcentiemen op de onroerende voorheffing, registratierechten, successierechten en verkeersbelasting.

Van verkeersboetes tot reclame-inkomsten

Daarnaast zitten de volgende ontvangsten in de Vlaamse begroting: een deel van de verkeersboetes, een deel van de winst van de Nationale Loterij, inkomsten uit de veiling van emissierechten, inschrijvingsgelden van Vlaamse universiteiten en hogescholen, ticketverkoop van De Lijn, huuropbrengsten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, reclame-inkomsten van de VRT.

 

Begrotingsopmaak 2023 In miljoen euro
Gemeenschapsmiddelen Bijzondere Financieringswet 29.628.434
Bruto aanvullende belasting op de Personenbelasting 9.452.698
Gewestelijke belastingen 7.658.340
Geconsolideerde rechtspersonen 4.714.108
Gewestmiddelen Bijzondere Financieringswet 3.437.513
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten¹ 936.640
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten² 696.517
Diensten Autonoom Beheer 336.597
Specifieke dotaties Bijzondere Financieringswet 122.225
Lotto gelden 35.364
Totaal 57.018.436

¹: o.a. Europese ontvangsten in het kader van o.a. het relanceplan Vlaamse Veerkracht en interesten en dividenden.
²: o.a. inkomsten uit de veiling van emissierechten (bestemd voor het Klimaatfonds) verkeersboetes (gedeeltelijk bestemd voor het Verkeersveiligheidsfonds).