Uitgaven

De uitgavenbegroting is een inschatting van alle uitgaven van de Vlaamse overheid. Van de uitbetaling van het Groeipakket over de lonen van onderwijs- en zorgpersoneel en de financiering van lokale besturen tot investeringen in Vlaamse wegen, bruggen en tunnels.

Het merendeel (53%) van de verwachte uitgaven gaat naar de beleidsdomeinen onderwijs, vorming, welzijn, gezondheidszorg en gezin. Dat zijn de domeinen waarvoor de Vlaamse overheid de meeste bevoegdheden heeft.

 

Begrotingsopmaak 2023 In duizend euro
Onderwijs en Vorming 17.582.666
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 15.925.365
Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 5.681.005
Financiën en Begroting 5.335.928
Mobiliteit en Openbare Werken 5.131.996
Werk en Sociale Economie 3.952.208
Omgeving 3.651.368
Economie, Wetenschappen en Innovatie 3.145.766
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.542.803
Landbouw en Visserij 221.952
Hogere Entiteiten 157.105
TOTAAL 62.328.162

Inhoudelijk Structuurelement: budget per thema

Wil je weten hoeveel budget er is voorzien voor specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld: jeugdorganisaties, digitalisering of jeugdhulp? De datareeks Inhoudelijk Structuurelement geeft het budget per specifieke thema binnen een bepaald beleidsdomein weer.

Raadpleeg het budget per thema.