Vorderingensaldo

De Vlaamse Regering gaat altijd voor zo gezond mogelijke financiën. Als het kan: een begroting in evenwicht. Dat betekent dat de uitgaven niet meer zijn dan de inkomsten. Maar de laatste jaren stonden we voor grote maatschappelijke uitdagingen: de coronapandemie, de Oekraïnecrisis, de energiecrisis, … Dan moet de overheid wel ingrijpen. Liggen de uitgaven hoger dan de inkomsten? Dan leent de Vlaamse overheid geld bij financiële instellingen.

Correcties

Het verschil tussen de geschatte uitgaven en ontvangsten is 5,3 miljard euro. Toch zijn er een aantal posten die de Vlaamse overheid buiten de begrotingsdoelstelling wil houden. Bijvoorbeeld de lening van 1000 miljoen euro voor de aanpak van de Oekraïnecrisis. Alsook de bouwkosten van de Oosterweelverbinding ter waarde van 0,3 miljard euro. En de inkomsten (0,5 miljard euro) en uitgaven (1,1 miljard euro) van het Vlaamse relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.

In duizend euro Begrotingsaanpassing 2022 Begrotingsopmaak 2023 Delta
Geconsolideerde ESR-ontvangsten (1) 52.059.805 57.018.437     4.958.632
Geconsolideerde ESR-uitgaven (2) 56.918.712  62.328.160     5.409.448
Geconsolideerd ESR-saldo (3=1-2)   -4.858.907   -5.309.725      -450.818
Onderbenutting (4) 1.229.311    1.390.328        161.017
Geconsolideerd ESR-saldo na onderbenutting (5=3+4)    -3.629.596   -3.919.397      -289.801
ESR-correcties (6) 116.757       997.683        880.926
Gecorrigeerd vorderingensaldo (7=5+6)   -3.512.839   -2.921.714        591.125
Buiten begrotingsdoelstelling (8) 1.267.134       978.829      -288.305
Saldo na correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling (9=7+8)   -2.245.705   -1.942.885        302.820
Evenwichtsdoelstelling              0 0 0
Verschil met evenwichtsdoelstelling   -2.245.705   -1.942.885        302.820

 

Historisch overzicht van het vorderingensaldo : saldo van ontvangsten en uitgaven