Ontvangsten begrotingsaanpassing 2023

De middelenbegroting is het overzicht van alle verwachte ontvangsten van de Vlaamse overheid.
De Vlaamse Regering raamt die bij de begrotingsaanpassing 2023 op 56,8 miljard euro.

Vooral federale dotatie

  • 58% van de inkomsten van de Vlaamse overheid bestaat uit federale dotaties. De Belgische staat int belastingen en geeft dat geld deels door aan de gemeenschappen en gewesten in de vorm van dotaties. Hoeveel er naar Vlaanderen, Wallonië en Brussel gaat, ligt vast in de Belgische Bijzondere Financieringswet.
  • 17% van de inkomsten komt van de personenbelasting via de gewestelijke opcentiemen. Ook die worden geïnd door de federale overheid en dan verdeeld.
  • 13% van de inkomsten komt uit gewestelijke belastingen zoals de onroerende voorheffing, registratiebelasting, erfbelasting en verkeersbelasting.

Van verkeersboetes tot reclame-inkomsten

Daarnaast zitten de volgende ontvangsten in de Vlaamse begroting: een deel van de verkeersboetes, een deel van de winst van de Nationale Loterij, inkomsten uit de veiling van emissierechten, inschrijvingsgelden van Vlaamse universiteiten en hogescholen, ticketverkoop van De Lijn, huuropbrengsten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, reclame-inkomsten van de VRT.

Geraamde ontvangsten bij begrotingsaanpassing 2023 uitgedrukt in procenten.
Geraamde ontvangsten bij begrotingsaanpassing 2023 uitgedrukt in procenten. (Klik op afbeelding om te vergroten)

* laatste update: 12/07/2023

Geraamde ontvangsten bij begrotingsaanpassing 2023 In duizend euro
Gemeenschapsmiddelen Bijzondere Financieringswet 29.496.579
Bruto aanvullende belasting op de Personenbelasting 9.573.667
Gewestelijke belastingen 7.278.160
Geconsolideerde rechtspersonen 4.867.271
Gewestmiddelen Bijzondere Financieringswet 3.427.390
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten¹ 983.833
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten² 698.570
Diensten Autonoom Beheer 359.343
Specifieke dotaties Bijzondere Financieringswet 120.584
Lotto gelden 32.988
Totaal 56.838.385

¹: o.a. Europese ontvangsten in het kader van o.a. het relanceplan Vlaamse Veerkracht en interesten en dividenden.
²: o.a. inkomsten uit de veiling van emissierechten (bestemd voor het Klimaatfonds) verkeersboetes (gedeeltelijk bestemd voor het Verkeersveiligheidsfonds).
* laatste update cijfers: 12/07/2023