Ontvangsten Begrotingsopmaak 2024

De middelenbegroting is het overzicht van alle verwachte ontvangsten van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering raamt die bij de begrotingsopmaak 2024 op 58,5 miljard euro.

Vooral federale dotatie

  • 57% van de inkomsten van de Vlaamse overheid bestaat uit federale dotaties. De Belgische staat int belastingen en geeft dat geld deels door aan de gemeenschappen en gewesten in de vorm van dotaties. Hoeveel er naar Vlaanderen, Wallonië en Brussel gaat, ligt vast in de Belgische Bijzondere Financieringswet.
  • 17% van de inkomsten komt van de personenbelasting via de gewestelijke opcentiemen. Ook die worden geïnd door de federale overheid en dan verdeeld.
  • 13% van de inkomsten komt uit gewestelijke belastingen zoals de onroerende voorheffing, registratiebelasting, erfbelasting en verkeersbelasting.

Van verkeersboetes tot reclame-inkomsten

Daarnaast zitten de volgende ontvangsten in de Vlaamse begroting: een deel van de verkeersboetes, een deel van de winst van de Nationale Loterij, inkomsten uit de veiling van emissierechten, inschrijvingsgelden van Vlaamse universiteiten en hogescholen, ticketverkoop van De Lijn, huuropbrengsten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, reclame-inkomsten van de VRT.

Geraamde ontvangsten bij begrotingsopmaak 2024 uitgedrukt in procenten. (Klik op afbeelding om te vergroten)

* laatste update: 20/12/2023

 

 

Geraamde ontvangsten bij begrotingsopmaak 2024 In duizend euro
Gemeenschapsmiddelen Bijzondere Financieringswet 29.739.684
Bruto aanvullende belasting op de Personenbelasting 9.966.220
Gewestelijke belastingen 7.431.850
Geconsolideerde rechtspersonen 5.429.924
Gewestmiddelen Bijzondere Financieringswet 3.440.039
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten¹ 1.179.236
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten² 825.782
Diensten Autonoom Beheer 286.209
Specifieke dotaties Bijzondere Financieringswet 121.096
Lotto gelden 34.637
TOTAAL 58.454.677

 

¹: o.a. Europese ontvangsten in het kader van o.a. het relanceplan Vlaamse Veerkracht en interesten en dividenden.
²: o.a. inkomsten uit de veiling van emissierechten (bestemd voor het Klimaatfonds) verkeersboetes (gedeeltelijk bestemd voor het Verkeersveiligheidsfonds).
* laatste update cijfers: 20/12/2023