Uitgaven begrotingsaanpassing 2023

De uitgavenbegroting is een inschatting van alle uitgaven van de Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering raamt die bij de begrotingsaanpassing 2023 op 62,6 miljard euro.

Van de uitbetaling van het Groeipakket over de lonen van onderwijs- en zorgpersoneel en de financiering van lokale besturen tot investeringen in Vlaamse (water)wegen, bruggen en tunnels. Het merendeel (55%) van de verwachte uitgaven gaat naar de beleidsdomeinen onderwijs, vorming, welzijn, gezondheidszorg en gezin.

Grootste wijzigingen van deze begrotingsronde:

  • Index: – 523,1 miljoen euro;
  • versnelling woonrenovatie en hernieuwbare energie: + 104,0 miljoen euro;
  • voorbereidende werken Lantis: + 94,9 miljoen euro;
  • bijstelling Oekraïneprovisie: + 60,0 miljoen euro;
  • actualisatie respo-bijdrage lokale besturen: + 54,5 miljoen euro.
Geraamde uitgaven bij begrotingsaanpassing 2023 uitgedrukt in procenten.
Geraamde uitgaven bij begrotingsaanpassing 2023 uitgedrukt in procenten. (Klik op afbeelding om te vergroten)

* laatste update: 12/07/2023

 

 

Geraamde uitgaven bij begrotingsaanpassing 2023 In duizend euro
Onderwijs en Vorming 18.082.598
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 16.104.828
Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 5.763.807
Financiën en Begroting 4.419.923
Mobiliteit en Openbare Werken 5.495.000
Werk en Sociale Economie 4.028.313
Omgeving 3.571.369
Economie, Wetenschappen en Innovatie 3.147.439
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.554.919
Landbouw en Visserij 229.995
Hogere Entiteiten 157.794
Totaal 62.555.985

* laatste update cijfers: 12/07/2023

Inhoudelijke Structuurelementen

Wil je weten hoeveel budget er is voorzien voor specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld: jeugdorganisaties, digitalisering of jeugdhulp? De datareeks Inhoudelijk Structuurelement geeft het budget per specifieke thema binnen een bepaald beleidsdomein weer.

Raadpleeg het budget per thema.