Uitgaven Begrotingsopmaak 2024

De uitgavenbegroting is een inschatting van alle uitgaven van de Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering raamt die bij de begrotingsopmaak 2024 op 64,0 miljard euro.

Van de uitbetaling van het Groeipakket over de lonen van onderwijs- en zorgpersoneel en de financiering van lokale besturen tot investeringen in Vlaamse (water)wegen, bruggen en tunnels. Het merendeel (55%) van de verwachte uitgaven gaat naar de beleidsdomeinen onderwijs en vorming en welzijngezondheidszorg en gezin.

Grootste wijzigingen van deze begrotingsronde:

  • Index: 1,3 miljard euro;
  • Actualisatie vereffeningskredieten relanceplan: -288,2 miljoen euro;
  • Schuldovername gemeenten: 273,2 miljoen euro (Neutraal voor het vorderingensaldo);
  • Rente uitgaven: 232,5 miljoen euro;
  • Versnelling woningrenovatie en hernieuwbare energie: -197,3 miljoen euro;
  • Hoofdwerken Oosterweel: 132,5 miljoen euro (uitgaven buiten begrotingsdoelstelling);
  • Bijkomende middelen noodfonds Oekraïne: 116,0 miljoen euro;
  • Bijstelling compensatie indirecte emissiekosten: 97,2 miljoen euro.

Geraamde uitgaven bij begrotingsopmaak 2024 uitgedrukt in procenten. (Klik op afbeelding om te vergroten)

* laatste update: 20/12/2023

 

Geraamde uitgaven bij begrotingsopmaak 2024 In duizend euro
Onderwijs en Vorming 18.719.633
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 16.758.736
Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 6.000.292
Mobiliteit en Openbare Werken 5.579.293
Financiën en Begroting 5.177.349
Werk en Sociale Economie 3.960.493
Omgeving 3.756.106
Economie, Wetenschappen en Innovatie 2.055.178
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.642.399
Landbouw en Visserij 235.296
Hogere Entiteiten 161.436
TOTAAL 64.046.211

* laatste update cijfers: 20/12/2023

Inhoudelijke Structuurelementen

Wil je weten hoeveel budget er is voorzien voor specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld: jeugdorganisaties, digitalisering of jeugdhulp? De datareeks Inhoudelijk Structuurelement geeft het budget per specifieke thema binnen een bepaald beleidsdomein weer.

Raadpleeg het budget per thema.