Vorderingensaldo

De Vlaamse Regering gaat altijd voor zo gezond mogelijke financiën. Als het kan: een begroting in evenwicht. Dat betekent dat de uitgaven niet meer zijn dan de inkomsten. Maar de laatste jaren stonden we voor grote maatschappelijke uitdagingen: de coronapandemie, de Oekraïnecrisis, de energiecrisis, … Dan moet de overheid wel ingrijpen. Liggen de uitgaven hoger dan de inkomsten? Dan leent de Vlaamse overheid geld bij financiële instellingen.

Het verschil tussen de geschatte uitgaven en ontvangsten is 5,6 miljard euro. Toch zijn er een aantal posten die de Vlaamse overheid buiten de begrotingsdoelstelling wil houden, zoals bijvoorbeeld:

 

In duizend euro Begrotingsaanpassing 2023 Begrotingsopmaak 2024 Delta
Geconsolideerde ESR-ontvangsten (1) 56.838.384 58.454.679 1.616.295
Geconsolideerde ESR-uitgaven (2) 62.555.985 64.046.211 1.490.226
Geconsolideerd ESR-saldo (3=1-2) -5.717.601 -5.591.532 126.069
Onderbenutting (4) 1.652.776 1.693.617 40.841
Geconsolideerd ESR-saldo na onderbenutting (5=3+4) -4.064.825 -3.897.915 166.910
ESR-correcties (6) 997.683 173.163 -824.520
Gecorrigeerd vorderingensaldo (7=5+6) -3.067.142 -3.724.752 -657.610
Buiten begrotingsdoelstelling (8) 1.097.592 1.076.844 -20.748
Saldo na correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling (9=7+8) -1.969.550 -2.647.908 -678.358
Evenwichtsdoelstelling 0 0 0
Verschil met evenwichtsdoelstelling -1.969.550 -2.647.908 -678.358

Historisch overzicht van het vorderingensaldo : saldo van ontvangsten en uitgaven

* laatste update cijfers: 20/12/2023