Vorderingensaldo

De Vlaamse Regering gaat altijd voor zo gezond mogelijke financiën. Als het kan: een begroting in evenwicht. Dat betekent dat de uitgaven niet meer zijn dan de inkomsten. Maar de laatste jaren stonden we voor grote maatschappelijke uitdagingen: de coronapandemie, de Oekraïnecrisis, de energiecrisis, … Dan moet de overheid wel ingrijpen. Liggen de uitgaven hoger dan de inkomsten? Dan leent de Vlaamse overheid geld bij financiële instellingen.

Het verschil tussen de geschatte uitgaven en ontvangsten is 5,7 miljard euro. Toch zijn er een aantal posten die de Vlaamse overheid buiten de begrotingsdoelstelling wil houden, zoals bijvoorbeeld:

  • de lening van 1,0 miljard euro voor de aanpak van de Oekraïnecrisis;
  • de bouwkosten van de Oosterweelverbinding ter waarde van 0,5 miljard euro;
  • de inkomsten (0,5 miljard euro) en uitgaven (1,1 miljard euro) van het Vlaamse relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.

 

In duizend euro Begrotingsopmaak 2023 Begrotingsaanpassing 2023 Delta
Geconsolideerde ESR-ontvangsten (1) 57.018.437 56.838.384 -180.053
Geconsolideerde ESR-uitgaven (2)  62.328.160 62.555.985     227.716
Geconsolideerd ESR-saldo (3=1-2)   -5.309.725 -5.717.601   -407.769
Onderbenutting (4)    1.390.328 1.652.776       262.448
Geconsolideerd ESR-saldo na onderbenutting (5=3+4)    -3.919.397 -4.064.825     -145.321
ESR-correcties (6)       997.683 997.683 0
Gecorrigeerd vorderingensaldo (7=5+6)   -2.921.714 -3.067.142 -145.321
Buiten begrotingsdoelstelling (8)       978.829 1.097.592     118.763
Saldo na correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling (9=7+8)   -1.942.885 -1.969.550 -26.558
Evenwichtsdoelstelling 0 0 0
Verschil met evenwichtsdoelstelling   -1.942.885 -1.969.550     -26.558

 

Historisch overzicht van het vorderingensaldo : saldo van ontvangsten en uitgaven

* laatste update cijfers: 12/07/2023