Inhoudelijk structuurelement (ISE)

Wat zijn Inhoudelijke Structuurelementen?

Inhoudelijke Structuurelementen zijn een inhoudelijke zinvolle clusteringen van de deelbevoegdheden/kredieten. Ze zorgen ervoor dat u makkelijk in de begroting opzoekt hoeveel budget er voorzien is voor bijvoorbeeld jeugdorganisaties, het onderhoud van de Vlaamse waterinfrastructuur of jeugdhulp.

Het zijn heldere, inhoudelijke thema’s waaronder verschillende beleidsdoelstellingen vallen, met telkens een budget per doelstelling.

Aan een ISE kunnen één of meerdere begrotingsartikelen gekoppeld zijn, maar een begrotingsartikel kan maar betrekking hebben op één ISE. Het ISE vormt de brug tussen enerzijds variabele legislatuurgebonden doelstellingen en anderzijds begrotingsartikelen, door de twee op een eenduidige manier te koppelen.

De begrotingscijfers in deze datareeks zijn telkens de geconsolideerde cijfers van de begrotingsaanpassing van dat jaar.