Begrotingsopmaak 2022 – Snel overzicht

Geraamde ontvangsten – aandeel per type

Geraamde uitgaven – aandeel per beleidsdomein

Geraamde ontvangsten – cijfers per type

in duizend euro BO 2022
Bruto aanvullende belasting op de PB 8.304.538
Gewestmiddelen BFW 2.907.503
Gemeenschapsmiddelen BFW 25.281.128
Specifieke dotaties BFW 103.999
Gewestelijke belastingen 7.236.702
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 630.809
Eigen niet-fiscale, niet-toegewezen ontvangsten 1.152.889
Lotto gelden 32.779
Instellingen consolidatiekring 4.307.746
TOTAAL 49.958.093

Lees meer over de ontvangstenramingen bij begrotingsopmaak 2022

Geraamde uitgaven – cijfers per beleidsdomein

In duizend euro BO 2022 in %
Onderwijs en Vorming 15.576.978 28,98
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13.592.717 25,29
Financiën en Begroting 5.165.660 9,61
Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 5.182.243 9,64
Mobiliteit en Openbare Werken 4.630.436 8,61
Werk en Sociale Economie 3.657.367 6,80
Omgeving 2.292.024 4,26
Economie, Wetenschappen en Innovatie 1.953.909 3,64
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.361.584 2,53
Landbouw en Visserij 199.865 0,37
Hogere Entiteiten 138.307 0,26
TOTAAL 53.751.090

Lees meer over de uitgavenramingen bij begrotingsopmaak 2022

Aftoetsing evenwichtsdoelstelling

De evenwichtsdoelstelling wordt bij de begrotingsopmaak van 2022 niet bereikt. Er is een feitelijk tekort van 1,6 miljard euro.

Lees meer

//