Begrotingsopmaak 2022 – Aftoetsing evenwichtsdoelstelling

Normaliter streeft de Vlaamse Regering naar een budgettair evenwicht, of de zogenoemde evenwichtsdoelstelling. Met het oog op het indijken van de heersende coronapandemie moest de Vlaamse Regering haar begrotingsdoelstelling van een begroting in evenwicht loslaten. Het saldo ten opzichte van de evenwichtsdoelstelling wordt bij begrotingsopmaak 2022 geraamd op -1,6 miljard euro.

Om tot het ESR-vorderingensaldo te bepalen, wordt het verschil tussen de ESR-ontvangsten en ESR-uitgaven berekend. Het resultaat van deze bewerking geeft het geconsolideerd ESR-vorderingensaldo weer, waarop een aantal correcties worden toegepast.

De eerste correctie die wordt toegepast is de verrekening van de verwachte onderbenutting. Deze wordt opgesplitst in de onderbenutting Hogescholen en Universiteiten (155,60 miljoen euro) en overige onderbenutting (1.067,60 miljoen euro). Daar worden ESR-correcties aan toegevoegd ten belope van -1,08 miljoen euro.

Toepassing van beide bewerkingen resulteren in ESR-vorderingensaldo gelijk aan -2,57 miljard euro.

Ten slotte wordt in de aftoetsing van dit vorderingensaldo aan de begrotingsdoelstelling gecorrigeerd voor enkele posten:

  • de bouwkosten van de Oosterweelverbinding ten belope van 0,25 miljard euro;
  • de ontvangsten in kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht ten belope van -0,84 miljard euro;
  • de uitgaven in kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht ten belope van 1,6 miljard euro.
in duizend euro BA 2021 BO 2022 Delta
Geconsolideerde ESR-ontvangsten (1) 47.610.152 49.958.093 2.347.941
Geconsolideerde ESR-uitgaven (2) 54.137.709 53.751.090 -386.619
Geconsolideerd ESR-saldo (3=1-2) -6.527.557 -3.792.997 2.734.560
Onderbenutting (4) 1.236.963 1.223.197 -13.766
Geconsolideerd ESR-saldo na onderbenutting (5=3+4)  -5.290.594 -2.569.800 2.720.794
ESR-correcties (6) -4.494 -1.080 3.414
Gecorrigeerd vorderingensaldo (7=5+6) -5.295.088 -2.570.880 2.724.208
Buiten begrotingsdoelstelling (8) 1.097.249 1.007.874 -89.375
Saldo na correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling (9=7+8) -4.197.839 -1.563.006 2.634.833
Evenwichtsdoelstelling 0 0 0
Verschil met evenwichtsdoelstelling -4.197.839 -1.563.006 2.634.833

 

//