Begrotingsopmaak 2021 – Geraamde ontvangsten – Toegelicht

De ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap bedragen 46,2 miljard euro bij begrotingsopmaak (BO) 2021. De grootste ontvangstenposten van de Vlaamse Gemeenschap zijn bij de opmaak van begroting 2021 de gewestelijke belastingen (14%) en de middelen die resulteren uit de Bijzondere Financieringswet (BFW), met name de gewest- en gemeenschapsmiddelen (58%) en de gewestelijke opcentiemen (17%).

Vlaanderen ontvangt in 2021 op basis van de Bijzondere Financieringswet 24,2 miljard euro aan gemeenschapsmiddelen. Deze middelen bestaan uit toelagen die gefinancierd worden door de federale overheid. Ze worden berekend aan de hand van enkele parameters waaronder bevolkingsvooruitzichten, de inflatie en de economische groei. Daarnaast ontvangt de Vlaamse Gemeenschap naar aanleiding van de Bijzondere Financieringswet 2,6 miljard euro gewestmiddelen, 7,75 miljard euro  bruto aanvullende belasting op de personenbelasting (gewestelijke opcentiemen) en nog 101 miljoen euro aan specifieke dotaties.

Het Vlaamse Gewest ontvangt 6,6 miljard euro in 2021 uit gewestbelastingen die zij autonoom int. De registratiebelastingen (o.a. verkoop– en verdeelrecht, schenkbelasting), de erfbelasting  en de verkeersbelasting behelzen de belangrijkste massa van deze middelenpost. Andere gewestbelastingen zijn o.a. de kilometerheffing die sinds 2016 geïnd wordt en de belasting op de inverkeerstelling. Vanaf 2021 treedt inzake de erfbelasting de afschaffing van het duolegaat in werking wat een extra ontvangst oplevert van 75 miljoen euro. Daarnaast werd “de vriendenerfenis” ingevoerd wat een minderontvangt van 12 miljoen euro oplevert.

De overige ontvangsten omvatten de specifieke dotaties en de niet-fiscale algemene en toegewezen ontvangsten. Niet-fiscale ontvangsten zijn middelen die de Vlaamse Gemeenschap ontvangt vanuit andere bronnen dan belastingen of dotaties, bijvoorbeeld de inkomsten uit de veiling van emissierechten (bestemd voor het Klimaatfonds) en de verkeersboetes (gedeeltelijk bestemd voor het Verkeersveiligheidsfonds). De Vlaamse Gemeenschap krijgt ook een deel van de winst van de Nationale Loterij toegewezen van de federale overheid.

De ontvangsten van de Vlaamse rechtspersonen die behoren tot de perimeter van de Vlaamse overheid moeten worden meegerekend in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat bij de BO 2021 om 4,1 miljard euro. De Vlaamse universiteiten en hogescholen, geconsolideerd sinds 2017, ontvangen 1,2 miljard euro. Andere rechtspersonen met aanzienlijke bedragen aan eigen ontvangsten zijn Opgroeien Regie, het Vlaams Energiebedrijf, De Lijn, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vlaamse Sociale Bescherming en de VRT.

//