Begrotingsopmaak 2021 - Snel overzicht

Geraamde ontvangsten - aandeel per type
Ontvangsten_B021
Geraamde ontvangsten - cijfers per type
in duizend euro BO 2021
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.750.969
Gewestmiddelen BFW 2.572.147
Gemeenschapsmiddelen BFW 24.155.172
Specifieke dotaties BFW 100.657
Gewestelijke belastingen 6.602.278
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 578.499
Eigen niet-fiscale, niet-toegewezen ontvangsten 315.652
Lotto gelden 30.370
Instellingen consolidatiekring 4.117.632
TOTAAL 46.223.377

 

Aftoetsing evenwichtsdoelstelling

De evenwichtsdoelstelling wordt bij de begrotingsopmaak van 2021 niet bereikt. Er is een feitelijk tekort van 2,3 miljard euro.

Geraamde uitgaven - aandeel per beleidsdomein
Uitgaven_BO21
Geraamde uitgaven - cijfers per beleidsdomein
BO 2021 in duizend euro in %
Onderwijs en Vorming 15.075.245 30,19
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13.175.266 26,39
Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 4.754.396 9,52
Mobiliteit en Openbare Werken 4.275.987 8,56
Werk en Sociale Economie 3.569.451 7,15
Financiën en Begroting 3.319.764 6,65
Omgeving 2.174.392 4,35
Economie, Wetenschappen en Innovatie 1.932.232 3,87
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.316.397 2,64
Landbouw en Visserij 200.548 0,40
Hogere Entiteiten 137.150 0,27
TOTAAL 50.279.515 100