Begrotingsopmaak 2022 – Geraamde uitgaven – Toegelicht

Het vorderingensaldo voor 2022 bij ongewijzigd beleid bedraagt -2,5 miljard euro. Dit resultaat wordt gecorrigeerd voor 1,0 miljard euro voor de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding en het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Dit zorgt voor een totale netto-beleidsruimte van -1,5 miljard euro. Deze netto-beleidsruimte wordt uitgebreid met 445,0 miljoen euro en verminderd met een daling van de extra aanwending van 517,8. Het saldo ten opzichte van de evenwichtsdoelstelling komt dan uit op -1,6 miljard euro.

De geconsolideerde uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap bedragen 53,8 miljard euro. Dit zijn de uitgaven van zowel de Vlaamse ministeries, de Diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s) en de Vlaamse rechtspersonen. De ministeries kennen een totaal van 28,6 miljard euro aan uitgaven, de DAB’s en Vlaamse rechtspersonen hebben samen 25,1 miljard euro aan uitgaven.

De Vlaamse Regering voorziet in 2022 nieuw beleid (extra aanwending) voor een totaal van 672,5 miljoen euro beleidskredieten en 517,8 miljoen euro vereffeningskredieten. De extra aanwending omvat 383,0 miljoen euro beleidskredieten en 295,0 miljoen euro vereffeningskredieten in het kader van de uitvoering van het Regeerakkoord. De overige  289,4 miljoen euro beleidskredieten en 222,8 miljoen euro vereffeningskredieten zijn nieuwe beleidsimpulsen die beslist zijn bij de begrotingsopmaak.

Bij ongewijzigd beleid, vertrekkende van de situatie waarbij de Vlaamse Gemeenschap haar lopende engagementen continueert, liggen de uitgaven voor het jaar 2022 482,2 miljoen euro lager in vergelijking met de begrotingsaanpassing van 2021, wat een positieve impact heeft op het vorderingensaldo en dus de beleidsruimte.

Wat de actualisatie van de vereffeningskredieten betreft bij ongewijzigd beleid, vallen de volgende bijstelling op langs uitgavenzijde:

– Terugdraai van de provisie voor de bestrijding van coronacrisis: – 1,85 miljard euro;
– Terugdraai van de relanceprovisie en actualisatie VEK relanceplan: – 400 miljoen euro;
– Respobijdrage (BFW): +258,6 miljoen euro;
– Loonmodellen onderwijs (leerplicht, VWO, DKO, CLB, PBD & ILBV): + 153,6 miljoen euro;
– Sluis Terneuzen: + 140,9 miljoen euro;
– Groeinorm van 3,5% voor de financiering van lokale besturen: + 106,1 miljoen euro;
– Terugdraai retroactieve investeringspremie PV 2021: -105,3 miljoen euro;
– Hoofdwerken Oosterweelverbinding (buiten begrotingsdoelstelling): + 100,9 miljoen euro;
– Terugdraai eenmalige verhoging VEK-buffer 2021: – 100 miljoen euro.

Het vorderingensaldo bij BO 2022 bedraagt -2,6 miljard euro.

//