Beleggingen

De Vlaamse overheid belegt op basis van haar kasvooruitzichten. In de eerste plaats is de doelstelling van de Vlaamse overheid om via goede ramingen er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk schuld wordt opgenomen, zodat niet moet worden belegd. Op die manier loopt de Vlaamse overheid het minste risico. Wanneer het geraamde gemiddelde saldo op haar rekeningen echter toch positief is voor een bepaalde periode, weegt de dienst financiële operaties van het departement Financiën en Begroting de intrestvoorwaarden af van risicoloze beleggingen tegenover het aanhouden van de liquiditeiten op de rekening.

Niettemin, zoals uit onderstaande tabel blijkt, vinden er momenteel beleggingen plaats voor een aanzienlijk bedrag. Dat is het gevolg van de wijze van financieren van School Invest sinds midden 2016. In afwachting van een consolidatie in een lange termijn lening in 2017, geeft School Invest in tussentijd korte termijn commercial paper (CP) uit waarop de Vlaamse overheid intekent. Technisch gezien is dit voor de Vlaamse overheid een belegging, net zoals CP van een ander Gewest of steden en gemeenten. Daarnaast zijn er nog de beleggingen die overgenomen werden van het ex-pensioenfonds en 1 belegging in het kader van Europese gelden voor een beperkt bedrag.

Overzicht beleggingen augustus 2021

(in duizend euro) AUGUSTUS
Beleggingen MVG 0
Beleggingen ex. Pensioenfonds 24.127
Europese Gelden 12
Totaal  24.138
Schoolinvest 961.708
VMSW 5.280.271
VWF 1.297.277
Diestsepoort 41.200
Totaal  7.580.455
//