Ben ik verplicht mij binnen een bepaalde termijn in de woning te domiciliëren?

Wie van de verlaagde tarieven van het verkooprecht wil genieten, moet voldoen aan de domicilieverplichting. Die werd niet aangepast. Zo zal u bij de toepassing van het 6%-tarief nog steeds binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van de gekochte woning in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister moeten ingeschreven zijn. Als  u de toepassing vraagt van het 5%-tarief, moet dit binnen de binnen de vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte.