Kan de overheid het systeem van de woonbonus zonder meer wijzigen?

Het is een misvatting dat het systeem van de woonbonus (o.a. Vlaams bouwsparen, Vlaamse of geïntegreerde woonbonus, …) voor bestaande contracten wordt gewijzigd. Er wordt dus geen afbreuk gedaan aan de verwachtingen van burgers die al een hypothecaire lening aangegaan hebben vóór 2020.