Beleidsnota en beleidsbrief

Aan het begin van elke regeerperiode, stelt de functioneel bevoegde minister een beleidsnota op.  Deze nota bevat de beleidsintenties en de strategische doelstellingen voor de komende legislatuur.

Daarna volgt jaarlijks een beleidsbrief.  Daarin wordt enerzijds een stand van zaken gegeven van de werkzaamheden van het afgelopen jaar, en anderzijds aangegeven welke strategische doelstellingen uit de beleidsnota in het komende jaar zullen gerealiseerd worden.

Hieronder vind je de beleidsnota voor de komende legislatuur en de beleidsbrieven van de afgelopen jaren.